Звіт про реалізацію напряму «Розвиток академічної мобільності та фандрайзингу» в рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу, за підтримки МФ «Відродження»

Керівник проекту: 
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету Орєхова Т.В.
Мета проекту: 

поглиблення інтеграції  університету до світового та європейського науково-освітнього простору

Короткий опис проекту: 

Проблеми, на вирішення яких спрямований проект:

• підвищення міжнародного рейтингу Університету;

• необхідність підвищення ефективності міжнародної фандрайзингової діяльності Університету;

• розширення переліку програм навчання у форматі «подвійних дипломів»;

• необхідність розширення участі студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників Університету в проектах та програмах мобільності з іноземними ВНЗ-партнерами;

• розширення можливостей Університету у сфері надання освітніх послуг на ринку англомовних програм, в тому числі у дистанційному форматі.
 

Звіт про реалізацію напряму «Розвиток академічної мобільності та фандрайзингу» в рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу, за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» (1 травня 2015 року - 1 липня 2015 року)

31.12.2015
Тривалість проекту: 
01.05.2015 - 31.12.2015