СТАН ТА ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 49581 «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» (проміжний етап)

Мета проекту: 

Інформація щодо реалізації проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці»

Короткий опис проекту: 

  

 

 

 

              isdpa.org.ua

e-mail:

 

СТАН ТА ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 49581 «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці»

 

(проміжний етап)

 

З метою забезпечення ефективності втілення проекту була створена організаційна група, до якої увійшли керівник проекту ректор Донецького національного університету Гринюк Р.Ф., адміністратор проекту Кіпень В.П., проректори та керівники підрозділів університету, керівники напрямів в рамках проекту. Були визначені принципи та механізми взаємодії, сфери відповідальності. Засідання групи відбувалися щомісячно (а також по мірі необхідності), на них розглядався стан реалізації плану проекту, проблеми, які виникали в процесі роботи та способи вирішення проблем.

Важливою складовою організаційного та матеріально-технічного забезпечення реалізації проекту стало проведення тендерів із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та послуг. З цією метою Інститут соціальних досліджень та політичного аналізу створив розробив «Положення про комітет з тендерних торгів», створив тендерний комітет, до якого увійшли представники Наглядової ради проекту, ІСДПА, ДонНУ та Вінницької обласної торгової палати (голова тендерного комітету – Кіпень В.П.)  Протягом червня-серпня 2015 року було проведено 3 конкурси, на яких розглянуто пропозиції з 8 закупівель та визначені переможці – поставники обладнання, програмного забезпечення та меблів. Умови проведення конкурсів відповідали вимогам до такого роду заходів з боку МВ «Відродження». Частина ресурсів та послуг, чия вартість не перевищувала суму, еквівалентну 1000 дол. США закуповувалася на безтендерній основі.

За звітний період закуплено, поставлено, передано університету і в абсолютній більшості введено в дію мережевого, комп’ютерного, лабораторного і офісного обладнання на суму 2,844 млн. грн., програмного забезпечення на 162 тис. грн., меблів – на 144 тис. грн.. Успішне проведення тендерів дозволило зекономити кошти і в низці випадків помітно розширити обсяг закупленого в порівнянні з спершу планованим.

Водночас Донецький національний університет здійснював роботу з підготовки нормативних, методичних умов для використання обладнання та програмного забезпечення, готував приміщення для розташування навчальних лабораторій. В результаті згадані вище два процеси (закупівля матеріально-технічних ресурсів, послуг і підготовка умов для їхнього використання) були достатньо синхронізовані, що дозволило продуктивно реалізовувати завдання проекту по всіх напрямках.

В рамках напряму «Створення мобільних  комп'ютерних лабораторій на базі приватної хмари та тонких клієнтів» (керівник Арчаков Я.А.) опрацьовано і сформовано загальний список необхідного обладнання для всіх напрямів проекту (за виключенням природничої лабораторії) з маркетинговим пошуком оптимальних цін. Здійснений супровід та експертиза тендерних пропозицій та заключені договори на поставку обладнання і програмного забезпечення.

Отримано все закуплене обладнання, частина його (серверне і мережеве обладнання) зібране та змонтоване, триває встановлення програмного забезпечення та його налагодження. У всіх трьох адміністративних та навчальних корпусах ДонНУ запрацював відкритий для студентів, співробітників та викладачів Wi-Fi доступ до інтернет. Підготовлений маршрутизатор, за допомогою якого вказані категорії отримають доступ до своїх віртуальних машин за межами університету. Змонтована локальна мережа ДонНУ.

Підготовлений до запуску і використання 1 комп’ютерний клас на 18 робочих місць в аудиторії 303-А корпусу на 600-ліття, передбачений планом першого етапу проекту. Виконуються підготовчі роботи  в 2-х аудиторіях інших корпусів для монтажу комп’ютерних класів, запуск яких передбачений на другому етапі проекту.

В межах напряму «Відновлення наукової інфраструктури Донецького національного університету у м. Вінниця: науково-навчальна лабораторія для студентів, аспірантів та науковців природничих факультетів» (керівник Хаджинов І.В.) розроблені технічні завдання до комплектування лабораторії, здійснений супровід та експертиза тендерних пропозицій, заключені договори на поставку спеціальних меблів та обладнання для хімічної лабораторії та обладнання фізичної лабораторії.

Повністю придбано та змонтовано для використання в навчальному процесі і наукових дослідженнях обладнання для хімічної лабораторії. Очікується 10 вересня планова поставка обладнання фізичної лабораторії. Виконані підготовчі роботи у відповідних аудиторіях. Викладачі та співробітники фізико-технічного та хімічного факультетів розробили потрібне навчально-методичне забезпечення, специфіковане під нове обладнання.

Загалом комплексна лабораторія природничих факультетів дозволить на високому рівні проводити практичні заняття для студентів, а також дослідження викладачами та аспірантами (загальна кількість тих, хто зможе скористатися лабораторією -  370-420 осіб на рік).

В процесі реалізації завдань напряму «Академічна мобільність, дистанційне навчання, міжнародне співробітництво та фандрайзинг» (керівник Орєхова Т.В.) досягнуті наступні результати.

Для впровадження в ДонНУ дистанційного навчання та англо(іно)мовних курсів придбано обладнання, меблі, програмне забезпечення для цифрової лінгафонної лабораторії на 16 робочих місць,  розроблено технічне завдання для її функціонування в корпусі 3 (на Київській) ДонНУ, йдуть роботи по наладці обладнання та запуску лабораторії.

Розпочато розробку англомовних магістерських програм за наступними напрямами підготовки: Загальний МБА (General MBA), Прикладна політологія (Applied Political Science), Міжнародні відносини в гуманітарній сфері (International Relations in Humanities), Міжнародна економічна співпраця (International Economic Cooperation), Інтелектуальні інформаційні системи (Intelligent Information Technology).

В контексті розвитку програми мобільності (стажування) професорсько-викладацького складу та студентів, з метою забезпечення прозорого відбору кандидатів до участі в програмах академічної мобільності в рамках проекту Наказом ректора Донецького національного університету №202/05 від 13.07.2015 року створено конкурсну комісію з академічної мобільності на чолі з ректором Гринюком Р.Ф., куди входить і представник від проекту. Проведена певна робота по інформуванню факультетів та академічної спільноти щодо можливостей академічної мобільності, закладених у проекті. Готується університетський план з академічної мобільності викладачів і студентів. Станом на 31 серпня 2015 року комісією проведено 2 засідання, на яких було розглянуто і підтримано заявки:

- Центру безперервної освіти щодо отримання фінансування для участі 2 науковців ДонНУ в Міжнародній конференції «Optimizing Higher Education for the Professional Student: A balance of flexibility, quality and cultural sensitivity», що проводиться GUIDE Association і відбудеться 16-18 вересня 2015 року у м. Відень (Австрія) на базі University of Applied Sciences Technikum Wien;

- економічного факультету щодо участі 5 викладачів факультету в Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації» (13-16 вересня, 2015 року, м. Кошиця, Словаччина);

- юридичного факультету щодо участі 1 викладача факультету в Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації» (13-16 вересня, 2015 року, м. Кошиця, Словаччина).

В рамках проекту розпочато втілення програми запрошення відомих вітчизняних і зарубіжних вчених:

13 та 14 травня 2015 року для читання лекцій був запрошений відомий український філософ, мислитель, письменник, публіцист Дацюк Сергій .

4 червня 2015 року ДонНУ відвідали професори Університету Тулузи Ремі Шовен та Валері Маравель. Професор Р. Шовен виступив з лекцією «Органічний синтез і дослідження на стику хімія-біологія, або фосфорна хімія і органометалевий каталізатор», а його колега – професор В. Мараваль – «Органічний синтез і дослідження на стику хімія-фізика». В рамках зустрічі досягнуто попередніх домовленостей про читання професором Шовеном курсу лекцій для студентів хімічного факультету ДонНУ.

З метою підвищення якості роботи персоналу університету з іноземними студентами, спеціалістами з фандрайзингу Університетом організовано участь Лебідь І. Г., заступника директора навчально-наукового центру міжнародної освіти, в роботі семінару в Університеті Іллінойс (США, м. Шампейн, штат Іллінойс) з 27.07. 2015 по 14.08.2015 р. Спеціалістами з фандрайзингу залучено до викладання у ДонНУ 2 аутентичних носіїв англійської мови. Викладачів запрошено до університету за програмою English Language Fellow Program (ELF), а також English Teaching Assistance (ETA). (Перебування викладачів в університеті сплачується за рахунок їх індивідуальних грантів фінансованих Урядом США).

Розроблено проект створення старт-ап лабораторії, який відправлено на конкурс Програми розвитку ООН в Україні «Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу Донецької та Луганської області».

Розроблено проект «Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності». Проект представлено Департаменту економічного розвитку Вінницької ОДА. Технічне завдання проекту розміщено на сайті Державного фонду регіонального розвитку за посиланням http://dfrr.minregion.gov.ua/region-tz?NID=1483.

Задля укріплення міжнародного іміджу та авторитету ДонНУ підготовлено та надано матеріали на розгляд комісій двох міжнародних рейтингів: QS World University Ranking та The Times Higher Education World University Ranking.

         Впровадження напряму «Створення програмно-апаратного комплексу для дистанційного навчання» (керівник Подольський Р.Ю.)

1.  Закуплено обладнання і меблі для комплектації  спеціалізованої лабораторії для розробників. Установлені операційні системи, драйвери і ПЗ на ноутбуки для лабораторії.   Підготовлена безпровідна мережа в аудиторії, де будуть розміщені ці ноутбуки.

2.  Створена і обладнана переданими університету меблями та комп’ютерною технікою спеціалізована лабораторія для розробки та обслуговування курсів для дистанційного навчання на 6 робочих місць (6 ноутбуків, 1 МФУ, мережеве обладнання).

3.  Створена та обладнана меблями та комп’ютерною технікою високотехнічна навчальна лабораторія для працівників, студентів та зовнішніх слухачів на 10 робочих місць (10 ноутбуків, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, біла дошка під маркер).

4.  Сформовано багатоцільовий програмно-апаратний навчально-практичний комплекс на безкоштовній для користувачів платформі дистанційного навчання Moodle  (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). Платформа дистанційного навчання Moodle Донецького національного університету розміщена на серверах ДонНУ за допомогою хмарних технологій (доступ за посиланням moodle.donnu.edu.ua). Доступ до платформи надається переважно працівникам, студентам та аспірантам ДонНУ, кожний з яких має особистий обліковий запис у домені donnu.edu.ua. Можливий гостьовий доступ до декількох презентаційних курсів, який дає змогу продемонструвати можливості дистанційної платформи Moodle (на теперішній час доступ закрито у зв’язку із питаннями кібербезпеки). Дистанційна  платформа має версію 2.7. Проходить тестування оновлення до версії 2.9.1.

Розроблено основні ієрархічні схеми структуризації курсів на платформі дистанційного навчання Moodle за схемами:

факультет – напрям підготовки - ступінь освіти – курс – дисципліна

факультет – кафедра - напрям підготовки або курс - дисципліна

На платформі ДонНУ розташовано дистанційні курси трьох основних категорій (курси, які задіяні в навчальному процесі; курси – екзамени; курси для зовнішніх слухачів)

5.  Працівниками ДонНУ створено близько 800 курсів з навчальних дисциплін, які викладаються у ДонНУ на всіх дев’яти факультетах різного ступеня завершеності (додаток 1). З них понад 200 курсів, розроблених на попередній версії платформи у минулі роки, були перенесені (врятовані) із Донецька завдяки хмарним технологіям.

Також під цю категорію підпадає розроблений спеціалізований курс для отримання навичок роботи на платформі дистанційного навчання Moodle у рамках курсів підвищення кваліфікації «Платформа дистанційної освіти Moodle в начальному процесі вищого навчального закладу».

6.                ДонНУ на базі Центру дистанційної освіти організував навчання технічного персоналу забезпечення проекту та менеджерів курсів.

7.                Розроблено наступну нормативно-розпорядну робочу документацію:

·     Положення про дистанційне навчання у ДонНУ (затверджено на засіданні Вченої ради від 26 червня 2015 року, протокол №6)

·     Положення про проведення вступних випробувань з використанням автоматизованих систем (затверджено на засіданні Приймальної комісії ДонНУ від 07 травня 2015, протокол №10)

·     Посадові інструкції працівників відділу дистанційного навчання та ВЕБ технологій.

Складовою частиною напряму «Інформаційно-комунікаційна діяльність та іміджування» стала «Інформаційна кампанія» (координатор Подольський Р.Ю.).

Задачами 1-го етапу - травень – серпень 2015 р. – були: поширення інформації серед усіх цільових аудиторій про переведення освітньої діяльності ДонНУ до м. Вінниці; створення позитивного іміджу університету як державного класичного ВНЗ з високим рівнем викладання і перспективами на майбутнє; активізація попиту усіх цільових аудиторій на освітні послуги ДонНУ в період вступної кампанії 2015 р.

Для досягнення мети за даним напрямом було прийнято рішення про поєднання різних інструментів комунікацій не лише Вінницького регіону, а й Житомирської, Хмельницької, Донецької, Київської областей.

Загальна сума витрат за напрямом «Інформаційна кампанія» станом на 31 серпня 2015 року склала 142,3 тис.грн. З них на інформаційний супровід проектної діяльності було витрачено близько половини коштів 46,9%, на виготовлення поліграфічної продукції – 24,6%, на внутрішні конструкції – 12,7%, на зовнішні конструкції – 12,7%, на придбання та виготовлення сувенірної продукції – 3,2%.

Для оприлюднення офіційної інформації приймальної комісії щодо правил прийому до ДонНУ протягом 1 етапу проекту було виготовлено внутрішні конструкції загалом на суму 18050 грн., в тому числі: стенди настінні (4 шт.) – 7250 грн. , стенди портативні (9 шт.) – 10800 грн.

Виготовлення друкованої рекламно-інформаційної продукції, необхідної для забезпечення діяльності за напрямом «Інформаційна кампанія», склало загалом 35000 грн., з них: брошури (2,6 тис. шт.) – 15000 грн. , буклети (11 тис. шт.) – 10000 грн., календарі (8 тис. шт.) – 5000 грн., плакати (2,5 тис. шт.) – 5000 грн. Частину друкованої продукцію було передано до Костянтинівської та Маріупольської філій ДонНУ.

Витрати проекту, пов’язані з інформаційним супроводом, у розрізі джерел інформування мають наступний розподіл:

 

 

Джерело інформування

 

Загальна кількість виходів

 

Загальна сума витрат

У % від витрат на інформацій-ний супровід

У %            від загальних витрат

Друковані ЗМІ

10 виходів

17500 грн.

26,23

12,29

Інтернет-джерела

1000000 показів

17500 грн.

26,23

12,29

Радіо-реклама

20 днів транс ля-ції, 950 виходів, 14250 секунд

7825 грн.

 

11,74

5,5

Реклама на телебаченні

382 виходи

21000 грн.

31,48

14,75

Реклама у транспорті

140 оголошень,
25 днів

2880 грн.

 

4,32

2,02

 

Забезпечене  розміщення рекламних блоків у друкованих ЗМІ, а саме в інформаційно-рекламному тижневику «Місто» (тираж 25260 екземплярів, поширення - Вінницька область) – 6 виходів. Для інформування цільових аудиторій м. Києва розміщено рекламні блоки в газеті «Вісті» (тираж 210000 екземплярів, поширення - Київська область).

Підбір Інтернет джерел для поширення інформації про освітні послуги ДонНУ ґрунтувався на аналітичних даних, отриманих за допомогою сервісу Google Analytics, що забезпечувало найбільший трафік на офіційний сайт ДонНУ (donnu,edu.ua). Тому для інформування цільових аудиторій було обрано банерну рекламу з використанням наступних Інтернет-джерел:

 

п

Інтернет-джерела

Посилання

Кількість показів, термін розміщення банеру

Вартість, грн.

1

Освітній портал Osvita.ua

http://osvita.ua/

500000 показів банеру «Catfish» в нижній частині вікна сайту. Термін розміщення:  22.06. - 06.07.2015 р.

9000,0

2

Інформаційний портал «Моя Вінниця»

http://www.myvin.com.ua/

100% показів відвідува-чам головної сторінки. Термін розміщення: 17.06.- 16.07.2015 р.

1700,0

3

Довідник навчальних закладів Abiturients.info

http://abiturients.info/

100% показів відвідува-чам розділу «ВНЗ» на сайті. Термін розміщення: 29.06.- 13.07.2015 р.

2200,0

4.

Спеціалізований портал про освіту в Україні Osvita.com.ua

http://www.osvita.com.ua/

140 000 показів відвідува-чам внутрішніх сторінок сайту. Термін розміщен-ня: 29.06.- 13.07.2015 р.

2800,0

5.

Освітній портал Parta.ua

 

http://www.parta.com.ua/

100% показів відвідува-чам головної сторінки. Термін розміщення: 01.07.- 15.07.2015 р.

1800,0

 

Загалом

17500,0

 

Одним з позитивних здобутків інформаційної діяльності, підтриманої проектом, стали результати вступної кампанії в ДонНУ. На додачу до існуючих студентів, за результатами вступної кампанії 2015 року, студентами Донецького національного університету стали 2306 громадян України, більшість з яких проживають у Вінницькій області та інших центральних регіонах України.

Результати вступної кампанії в цілому відповідають плановим показникам з урахуванням корегування відповідно до змін обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Слід відмітити і створення позитивного іміджу ДонНУ на абсолютно нових для університету ринках, підвищення рівня поінформованості цільових аудиторій і лояльності до бренду ДонНУ.

Другою задачею напряму був запуск Продакшн-студії та медіа лабораторії (координатор Бондаренко С.В.). В період липень-червень 2015 року проведено пошук постачальників техніки та меблів для обладнання продакшн-студії ДонНУ і рекламних банерів. За консультації з навчально-практичним обчислювальним центром ДонНУ закуплено необхідне технічне обладнання. Визначені приміщення для розташування продакшн-студії та медіа лабораторії, змонтовані та розміщені закуплені меблі.

За підтримки фахівців навчально-практичного обчислювального центру ДонНУ встановлено передбачуване проектом обладнання для продакшн студії: змонтовані і зібрані все ПК; встановлені всі операційні системи та весь закуплений спец-софт для студії; перевірено все медіа-обладнання, включаючи камери, фотоапарати і світло; проведено тестування рішень; проведена консультація користувачів.

Напрямок діяльності «Створення електронної  бібліотеки» (координатор Карягіна Н.О.) передбачав придбання автоматизованої інформаційної бібліотечної системи «ІРБІС», технічного обладнання, придбання повнотекстової бази даних «EBSCO». На тепер придбане технічне обладнання та програмне забезпечення «ІРБІС». Розпочато знайомство співробітників бібліотеки з технічною документацією програми «ІРБІС». Відкрито електронний читальний зал з доступом в Інтернет.

Йде установка ПЗ и ОС на комп’ютери і ноутбуки.  Проведена локальна мережа в аудиторію, де буде разміщений електронний каталог.  Після запуску ядра серверів, появиться можливість встановити і налаштувати ПЗ Ірбіс. Закуплена підписка на каталог ЕБСКО. Після появи замовленого інтернету, з’явиться можливість встановити каталог ЕБСКО та провести навчання персоналу.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД

 

Інформаційний супровід проекту здійснюється передусім в рамках напряму «Інформаційно-комунікаційна діяльність та іміджування». В рамках 1-ого етапу проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» було реалізовано ряд заходів рекламно-інформаційного характеру згідно з розробленим медіа планом.

В період з квітня по липень 2015 року на офіційних сторінках ДонНУ у соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/donnu.edu.ua),  Google+ (http://bit.ly/1ebCjjb) та ВКонтакте (http://vk.com/donnu_edu_ua)  розміщено 83 дописи про реалізацію проекту та донорську підтримку. Загальне охоплення аудиторії соціальних мереж складає близько 41500 переглядів.

Створено та задіяно в інформуванні щодо проекту сайт Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу http://isdpa.org.ua/. Крім того, інформаційний супровід реалізації проекту включив розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті ДонНУ, зокрема оголошень та звітів, пов’язаних із виконанням окремих його етапів (http://www.donnu.edu.ua/uk-ua/Proekt-Europeyskyi-rozvytok-DonNU/Pages/de...) та (http://www.donnu.edu.ua/ru-ru/Proekt-Europeyskyi-rozvytok-DonNU/Pages/de...).

Інформація про проект висвітлюється на веб-сайті газети «Університетські вісті» (http://news.donnu.edu.ua/) і на сторінці газети у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/www.donnu.edu.ua), де дублюються дописи з офіційної сторінки ДонНУ. За звітний період було розміщено 2 матеріали у газеті «Університетські вісті» (додаток 2, додаток 3, додаток 4). Загальний тираж випуску склав 1500 екземплярів, розповсюджених серед колективу ДонНУ, інших навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування Вінницької області, а також серед абітурієнтів та їх батьків під час проведення Днів відкритих дверей , святкування 50-річчя університету – 28 травня 2015 р та Урочистого посвячення першокурсників у студенти ДонНУ (31 серпня 2015 р).

За звітний період у засобах масової інформації (друковані та он-лайн видання) було ініційовано та розміщено 54 матеріали на безоплатній основі. Зокрема, у загальнонаціональних – 11 матеріалів, у регіональних – 43. Наприклад, вийшло дві великі статті у журналі «Фокус» №23 (435) від 12.06.15 року (електронну версію журналу можна переглянути тут: http://focus.ua/magazine/435/), одна стаття (з фото на обкладинці та стаття на розворот) у донецькомуобласному виданні «Донбасс-Неделя» (додаток 5) та місцевій газеті «Рідне місто» (м.Димитрів, Донецької області) (додаток 6).

21 травня 2015 року за підтримки Вінницького прес-клубу було проведено прес-конференцію, під час якої презентовано проект «Європейський розвиток Донецького національного університету» за участі ректора ДонНУ, керівника проекту Гринюка Р.Ф., заступника директора Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА Бачинського В.Г., голови ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу», генерального менеджера проекту Кіпеня В.П. У прес-конференції взяли участь 10 представників регіональних ЗМІ (преса, он-лайн видання, ТБ).

В рамках реалізації проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету» була надана додаткова допомога відділу маркетингу освітніх послуг ДонНУ при проведенні інформаційно-рекламної кампанії під час вступної кампанії.

Зокрема, для інформування цільових аудиторій було обрано банерну рекламу з використанням наступних Інтернет-джерел:

- сайт ІСДПА http://isdpa.org.ua/;

- освітній портал Osvita.ua   http://osvita.ua/   500000 показів банеру «Catfish» в нижній частині вікна сайту. Термін розміщення:  22.06.2015 р. - 06.07.2015 р.;

- інформаційний портал «Моя Вінниця»         http://www.myvin.com.ua/ 100% показів відвідувачам головної сторінки. Термін розміщення: 17.06.2015 р. - 16.07.2015 р.;

- довідник навчальних закладів Abiturients.info       http://abiturients.info/ 100% показів відвідувачам розділу «ВНЗ» на сайті. Термін розміщення: 29.06.2015 р. - 13.07.2015 р.;

- спеціалізований портал про освіту в Україні Osvita.com.ua http://www.osvita.com.ua/ 140 000 показів відвідувачам внутрішніх сторінок сайту. Термін розміщення: 29.06.2015 р. - 13.07.2015 р.;

- освітній портал Parta.ua http://www.parta.com.ua/ 100% показів відвідувачам головної сторінки. Термін розміщення: 01.07.2015 р. - 15.07.2015 р.        

Для інформаційної роботи серед ВНЗ Європи та світу надруковані інформаційні буклети ДонНУ (200 шт.)

СПІВПРАЦЯ ТА ПАРТНЕРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ

 

За звітний період Донецький національний університет відновив та розбудовував в рамках проекту нові партнерські зв’язки. 22 червня 2015 року делегація ДонНУ  відвідала Центральноєвропейський університет (м. Будапешт, Угорщина). На зустрічі з керівництвом ЦЄУ Донецький національний університет представляли: ректор – Гринюк Роман Федорович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – Орєхова Т.В. та генеральний координатор проекту, голова ІСДПА – Кіпень В.П.

Під час зустрічі делегацією університету було проведено переговори з Ректором ЦЄУ Джоном Шетаком, Віце-президентом з питань набору студентів та роботи з випускниками Сергієм Сичем (випускник ДонНУ); деканами факультетів, начальником відділу академічного співробітництва та підтримки наукових досліджень Сюзаною Габор, спеціалістом відділу академічного співробітництва та підтримки наукових досліджень – Агнес Леєр.

В рамках зустрічі були досягнуті наступні домовленості щодо           залучення аспірантів ЦЄУ до навчального процесу в ДонНУ, академічного обміну студентів, викладачів, аспірантів та персоналу ДонНУ та ЦЄУ в рамках програми академічних обмінів Erasmus+, співробітництва між ЦЄУ та ДонНУ на рівні факультетів та спеціальностей, обміну досвідом в галузі роботи з випускниками, а також залучення представників ЦЄУ до створення центру по роботі з випускниками ДонНУ.

В період з 26.06.15 року по 03.07.2015 року представники Донецького національного університету взяли участь в роботі «Північно-східного Азійського академічного форуму» (м. Харбін, Китай). На форумі університет представляли: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Орєхова Т.В., завідувач кафедрою міжнародної економіки економічного факультету Макогон Ю.В. та генеральний координатор проекту, голова ІСДПА – Кіпень В.П.

Під час роботи форуму Донецьким національним університетом було підписано наступні угоди стосовно:

- наукового та освітнього співробітництва з Харбінським університетом комерції (м. Харбін, Китай);

- співробітництва з Рудинським індустріальним інститутом (м. Рудний, Республіка Казахстан);

- наукового та освітнього співробітництва з Інноваційним Євразійським університетом (м. Павлодар, Республіка Казахстан).

В рамках роботи форуму проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків було проведено двосторонні переговори з ректором Харбінського університету комерції Син Баочжуном. Під час переговорів досягнуто домовленостей щодо співробітництва між ВНЗ на рівні факультетів та спеціальностей, реалізації програм подвійних дипломів бакалаврів за схемами: 2+2, 3+1, магістерських програм подвійних дипломів за схемою: 1+1, спільної підготовку аспірантів, спільних англомовних курсів та програм з метою їх подальшої імплементації в навчальний процес університетів, академічного обміну студентами та викладачами, проведення занять з мовної підготовки на базі Харбінського університету комерції, а також взаємодії в науково-дослідній сфері.

Підписано Угоду про співпрацю між Донецьким національним університетом та Університетом економіки (м. Бидгощ, Польща). В межах Угоди розпочато роботу по погодження навчальних планів для програми подвійних дипломів.

Делегація Університету у складі першого проректора  Пирлик Н.В. та спеціаліста Міжнародного відділу – Прихненко М. І., взяла участь у Франко-українському освітньому форумі, який проводили Міністерство освіти і науки України спільно з Посольством Франції в Україні 23.06.2015 року. В рамках Форуму проведені переговори з Президентом Університету Майне Рашидом ель Гуржума, Проректором з міжнародних зв’язків Університету Тулузи Еріком Крубезі та заступником начальника відділу з міжнародних зв’язків Паризького технічного університету Сесіль Вигорукс. Результатами перемовин стали попередні домовленості про початок співробітництва в рамках програми академічного обміну Erasmus+, про можливість підписання Угод про співпрацю, а також про можливість залучення викладачів цих ВНЗ до читання лекцій в ДонНУ.

В червні 2015 р. менеджер проекту Теміров Ю.Т., перебуваючи у Варшаві, провів переговори з керівництвом Інституту міжнародних відносин Варшавського університету стосовно подальшого співробітництва відповідно до угоди між двома університетами. В рамках проекту розглядається можливість фінансування включеного навчання студентів спеціальності «міжнародні відносини» (сплата за проживання за умови безкоштовного навчання).

Продуктивно розвиваються контакти ДонНУ з місцевими органами самоврядування Вінниці та Вінниччини та місцевими бізнес-колами. Завдяки цьому співробітництву були серйозно пом’якшені негативні наслідки переміщення університету у Вінницю, підписані угоди про оренду будівель для навчальних корпусів ДонНУ, розміщення студентів та викладачів в гуртожитках інших ВНЗ міста. 

 

ВИСНОВКИ ТА ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Наведена інформація щодо реалізації проекту дозволяє зробити висновок про в цілому успішну реалізацію проекту як стосовно загальних завдань, так і за окремими напрямами. Завдяки впровадженню проекту ДонНУ зміг:

- частково відновити навчально-дослідницьку інфраструктуру Університету (створено  1-н і підготовлено до комплектування 2 мобільних  комп'ютерних класи на базі «приватної хмари»; завершується введення в дію науково-навчальної лабораторії для студентів, аспірантів та науковців природничих факультетів; скомплектовано і вводиться лінгафонний кабінет; введена продакшн-студія);

- розпочати впровадження високих технологій освітньої та науково-дослідної діяльності (створені програмно-апаратний комплекс для дистанційного навчання та матеріально-технічні і програмні основи цифрової наукової бібліотеки);

- продовжити наявні та започаткувати нові програми академічної  мобільності;

- дати старт розширенню партнерства з іноземними ВНЗ у сфері спільних освітніх та науково-дослідних проектів і програм;

- розширити фандрайзингову діяльність (в тому числі міжнародну), використати можливості фінансування університету з інших джерел, в т.ч. з боку інших донорських організацій.

- створити позитивний імідж університету на Вінничині та в сусідніх регіонах, що виявилося в достатньо успішній вступній кампанії 2015 р.;

- залучити до активної участі в облаштуванні та розвитку ДонНУ значну частину викладачів, співробітників та студентів;

- зорієнтувати роботу ДонНУ не тільки на потреби регіону, але й переселенців з Донбасу та Криму.

Організована та системна робота керівників та менеджерів проекту забезпечила досягнення результатів, які за змістом і термінами реалізації в основному відповідають запланованим.

Певні проблеми в реалізації проекту пов’язані насамперед з двома факторами:

- незалежними від університету матеріально-технічними та організаційними обставинами (оренда приміщень, їхній стан, складнощі з ресурсами для ремонтів);

- деякими маркетинговими прорахунками, які пояснюються відсутністю часу на глибоке дослідження специфіки нового економічного, соціального та адміністративного середовища.

Вказані обставини спричинили ускладнення підготовки приміщень для обладнання (за термінами та технічними умовами), корегування термінів монтування обладнання через неточності в плануванні строків його виготовлення постачальниками. Профорієнтаційна робота з набору студентів могла бути успішнішою в разі ретельнішого врахування специфіки регіону.

 

 

Керівник  проекту                                                     Гринюк Р.Ф.   

                                                  

Генеральний координатор проекту                         Кіпень В.П.

 

5.09.2015

 

12.09.2015
Тривалість проекту: 
12.09.2015