Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці

Фінансова підтримка: 
Міжнародний фонд «Відродження»
Бюджет проекту: 
350 000$
Адміністратор проекту: 
Кіпень Володимир Порфирович, Голова ІСДПА.
Керівник проекту: 
Гринюк Роман Федорович, Ректор ДонНУ.
Мета проекту: 

Забезпечити старт стратегічної програми відновлення та інноваційного розвитку Донецького національного університету у Вінниці через підтримку визначених «точок зростання», напрацьованих академічною спільнотою ДонНУ.

Короткий опис проекту: 

Донецький національний університет опинився перед величезними загрозами після своєї евакуації у жовтні 2014 р у Вінницю з захопленого сепаратистами Донецька і спроби насильницького підпорядкування його владі т.зв. ДНР. 3 листопада 2014 року ДонНУ розпочав роботу у двох орендованих і не повністю пристосованих для повноцінного навчання і дослідницької роботи приміщеннях. Сьогодні в університеті навчається більше 6000 студентів та аспірантів, працює більше 500 викладачів. Із-за погроз з боку сепаратистів університет був змушений залишити всю матеріально-технічну базу (гуртожитки, навчальні приміщення та обладнання, бібліотеку, офісну техніку, меблі, інвентар тощо) в Донецьку. Втрачено комп’ютерну техніку, великі масиви інформаційних баз даних, спеціалізовані лабораторії і навчальні кабінети. Під загрозою майбутнє університету як сильного, оснащеного для виконання навчально-дослідницької роботи на якісному рівні закладу. Академічна спільнота ДонНУ у Вінниці готова до активної роботи по відновленню діяльності вузу. Напрацьовується нова Стратегія розвитку ДонНУ, в основі якої орієнтація на створення у Вінниці освітньо-наукового комплексу міжнародного рівня, що діє на основі принципів університетської автономії та є центром проривного розвитку освіти, науки і інновацій. Вибрано інноваційний підхід до розв’язання проблем університету з тим, щоб нинішні загрози перетворити у нові можливості. Отже, постає потреба в ресурсному забезпеченні напрацьованих планів розвитку ДонНУ. Принципово важливою є системна підтримка українського університету з Донецька в найскладніший період його існування. Пропонований проект має стати базовим двигуном змін в рамках відновлення потуги закладу та забезпечення в нових умовах точок росту для його європейської перспективи.

Предметом даного проекту є підтримка розвитку інноваційного освітнього, дослідницького, соціального потенціалу ДонНУ у Вінниці в ключових напрямах, які здатні забезпечити йому перспективу розвитку як сучасного університету європейського рівня.

Напрями діяльності за проектом наступні:

  • Вдосконалення викладання та навчальних програм, розвиток дистанційної освіти, створення програмно-апаратного комплексу для дистанційного навчання, бази дистанційних курсів, збільшення кількості англомовних курсів і програм.
  • Підтримка науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень, впровадження інновацій у практичну діяльність, створення спеціалізованих лабораторій та комп’ютерних класів.
  • Підтримка академічної і наукової мобільності викладачів і студентів, програм стажування, інтеграція до світового та європейського освітньо-наукового простору.
  • Підтримка розвитку інфраструктури та лабораторної бази, що відповідає сучасним потребам розвитку університету, інформатизація університету.

Результатом проекту стане:

  • Запровадження високих технологій освітньої та науково-дослідної діяльності: створення програмно-апаратного комплексу для дистанційного навчання, цифрової наукової бібліотеки, мобільних інтерактивних аудиторій, розвиток електронної системи управління навчанням, «гібридної хмари» ДонНУ, інтерактивних (дистанційних) навчальних курсів для зовнішніх та внутрішніх користувачів (в т.ч. іномовних).
  • Покращення навчально-дослідницької інфраструктури Університету через створення мобільних комп’ютерних лабораторій на базі приватної хмари і науково-навчальної лабораторії для студентів, аспірантів та науковців природничих факультетів.
  • Академічна мобільність і поглиблення співробітництва Університету з іноземними ВНЗ-партнерами у сфері спільних освітніх та науково-дослідних проектів і програм.
  • Розширення міжнародної фандрайзингової діяльності університету, можливість фінансування проекту з інших джерел, в т.ч. з боку інших донорських організацій.
  • Модель розвитку ДонНУ як зразок у вирішенні проблем іншими українськими університетами, переміщеними із зони АТО.

Проект стане передумовою подальшої діяльності в рамках нової Стратегії Університету у Вінниці.

30.06.2016
Тривалість проекту: 
30.06.2016