Паспорт ІСДПА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу»

Інститут діє як громадська організація з 2002 р.

Метою діяльності Інституту є сприяння утвердженню демократичних цінностей і відкритого суспільства, поширенню і популяризації досягнень вітчизняної та світової науки в сфері суспільствознавства, дослідженню процесів сучасного розвитку регіонів і країни, всебічна підтримка розвитку освіти, науки, культури та ефективної політики, їх прозорості в інтересах суспільства. Інститут діє згідно з чинним законодавством, сприяє розвитку регіональних освітніх і просвітницьких інституцій, центрів, організацій.

Спеціалізується на дослідницькій, експертній, інформаційній та просвітницькій роботі. Має в своєму складі досвідчених та молодих науковців, фахівців в сфері політології, соціології, філософії, права, медицини, освіти, історії, міжнародних відносин. Значний досвід роботи в реалізації суспільно-значимих дослідницьких, моніторингових, адвокаційних проектів з вітчизняними і зарубіжними партнерами. Впродовж 6 років Інститут – член всеукраїнського консорціуму дослідницьких центрів «Європа без бар’єрів». З 2014 р член об’єднання громадських організацій Коаліція патріотичних сил Донеччини. З осені 2014 р переніс своє місцезнаходження у м. Вінницю.

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Місією ІСДПА є сприяння активізації інтелектуального потенціалу та українського громадського наукового ресурсу і спрямування їх на розвиток сталого і демократичного суспільства, ефективної гуманітарно орієнтованої політики у сферах політико-владних, соціально-економічних, освітньо-інформаційних відносин через дослідження, консалтинг та розробку рекомендацій, аналіз і впровадження політик.

Бачення

Ми прагнемо надати громаді та владі знання, інструменти та навички для більш ефективного розв’язання суспільних проблем.

ЦІННОСТІ ДІСДПА

  1. Професійність. Ми завжди чесні перед собою та суспільством. Завжди  виконуємо свої обов’язки та домовленості, працюємо відкрито та прозоро.
  2. Активність громадянської позиції та відповідальність. Не слід очікувати, що інші зроблять справи, які можемо зробити ми. Ми відповідаємо за все, що робимо, а також хочемо такого підходу від інших (партерів, клієнтів, опонентів). Ми враховуємо інтереси всіх зацікавлених сторін.
  3. Компетентність та точність. Ми досконало розбираємось у своїй справі. Наші знання та навички допомагають ефективно вирішити проблеми та досягти мети.
  4. Якість та надійність. Ми завжди тримаємо слово, досягаємо поставленої мети. Ефективно та вчасно виконуємо взяті зобов’язання.
  5. Інноваційність. Ми розробляємо та впроваджуємо нові технології, шукаємо креативні підходи у вирішенні проблем громади та суспільства.

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ:

  1. Органи влади (регіональний та національний рівні).
  2. Органи місцевого самоврядування.
  3. Інститути громадянського суспільства (регіональний та національний рівень).
  4. Наукове академічне середовище, викладачі і студенти.

Адреса                               21021, м. Вінниця, проспект Космонавтів 42, к.71.
Електронна пошта