ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СЛОВ'ЯНСЬКИХ І НЕСЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ»

28.04.2016

Доктор філологічних наук, професор Вінтонів Михайло Олексійович виступив з доповіддю «Синтаксичні новації в українській публіцистиці початку XXI ст.: типологічні та функційні вияви» на Всеукраїнському науковому семінарі «Лексико-граматичні інновації в словʼянських і несловʼянських мовах: типологія, функції», що проходив 26-27 квітня на факультеті філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету. Крім того, взяв участь в обговоренні актуальних проблем граматики слов'янських і неслов'янських мов, що відбулося на базі Центру українознавчих студій МДУ. Організатором заходу виступила кафедра української філології МДУ.

У семінарі взяли участь близько 40 вчених-лінгвістів із провідних українських вишів, а також представники Бакинського слов'янського університету (м Баку, Азербайджан). Під час наукової дискусії учасники семінару обговорили питання сучасної діалектології, лінгвокультурології, соціолінгвістики, порівняльного мовознавства, соціальних комунікацій. На підбитті підсумків семінару до присутніх звернулися декан факультету філології та масових комунікацій МДУ, професор Світлана Безчотнікова, професор кафедри української мови Донецького національного університету Михайло Вінтонів і завідувач кафедри української філології, доцент Микола Хорошков, які  наголосили на важливості проведення таких заходів для обміну результатами наукових пошуків із метою подальшого розвитку вітчизняної науки.