ЛЮДИ ПОВАЖНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: потреби, цінності та взаємодія з органами влади

17.04.2019

Голова Інституту Володимир Кіпень презентував з Центр Поділля-Соціум та партнерами з Мережа "За освіту для людей поважного віку" перше в Україні комплексне дослідження потреб, цінностей та взаємодії з органами влади людей поважного віку.

На основі комплексного дослідження аналізуються способи взаємодії людей поважного віку з органами місцевої влади в п’яти містах України – Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Полтаві, Слов’янську.

- Розглянуто стан, орієнтації та соціальний активізм людей поважного віку
- Характеризуються потреби і цінності людей поважного віку
- Визначаються перепони та труднощі у людей поважного віку, що перешкоджають активній взаємодії з ОМС
- Отримані пропозиції від людей поважного віку щодо готовності до навчання громадському активізму і покращення взаємодії з ОМС
- Розглянуті нормативні документи органів місцевого самоврядування щодо літніх людей.

Дослідження має прикладний характер. Пропонуються рекомендації для державної політики, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства по вдосконаленню політики щодо людей поважного віку.

Учасники круглого столу з міст, де проводилось дослідження, підкреслювали значимість отриманих результатів для більш ефективної роботи з літніми людьми.

Повний текст Аналітичного звіту http://isdpa.org.ua/sites/default/files/analit._zvit_lpv_ta_oms_11.04.19_pagenumber_compressed.pdf