ЗАВЕРШЕННЯ ПОЛЬОВОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

30.07.2020

Голова Інституту Володимир Кіпень провів семінар-нараду з дослідницькою групою проекту «Освітні потреби та неформальна освіта дорослих у Вінницькій громаді». Обговорювались попередні результати по трьох напрямах дослідження. Дослідник Інституту Марія Доценко доповіла про результати первинної обробки глибинних інтерв’ю з експертами від провайдерів освітніх послуг, від відповідних інститутів громадянського суспільства та від представників міської влади. Серед важливого – визначалось домінуюче ставлення до різних організаційних форм розвитку освіти дорослих у громаді, зокрема до створення комунального Центру освіти дорослих. Дослідниця порівняла також позиції експертів та дані проведених фокус-груп з соціально-вразливими верствами населення – інвалідами, учасниками АТО, ВПО, пенсіонерами, молодими мамами.

Дослідник-стажер Яна Маковецька представила попередні результати завершеного соціологічного опитування жителів Вінниці. Анкетування 300 мешканців міста дає достатньо виразну картину частки тих, хто має орієнтації на освоєння нових знань і компетенцій, а також конкретних освітніх потреб різних груп населення, популярних серед цільових груп навичок, які б бажали освоїти та прийнятних для різних категорій форм навчання.

Напрацьована логічна схема аналітичної обробки отриманих даних, визначені головні задачі по підготовці аналітичного звіту та відповідних рекомендацій.  Підготовлений звіт буде представлений громадськості та міській владі в кінці серпня 2020 р.

Розвиток соціального капіталу вінницької громади – одна з базових позицій напрацьованої зараз Стратегії розвитку міста «Вінниця-2030». І ефективні політики по її реалізації мають базуватися на конкретних прикладних дослідженнях, які, зокрема, виконує Інститут.

У червні  Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу підписав договір з ГО «Центр Поділля-Соціум» по реалізації дослідницького проекту щодо освітніх потреб і неформальної освіти дорослих у Вінницькій об’єднаній територіальній громаді. Проект підтриманий німецькою DVV International.