УТОЧНЕНА МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ «ПЕА: Відносини між громадянами та місцевою владою в Донецькій і Луганській областях України»

09.01.2020

Генеральній дирекції в Україні програми USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» подано аналітичною групою Інституту уточнену методологію та графік реалізації затвердженого дослідницького проекту.  

Предметом дослідження стане проблема взаємодії громадян та громадянського суспільства з місцевою владою та домінуючими в регіоні політико-економічними акторами. Мета роботи - надати глибше розуміння політичної та економічної ситуації в регіоні через оцінку політико-економічних аспектів відносин між громадянами та місцевою владою у цих двох східних областях України задля зміцнення зв'язків і довіри між громадянами та урядом на сході України та розвитку спільної громадянської культури, загальнодержавних цінностей, порозуміння та підвищення рівня участі громадян в процесах демократичних та економічних реформ в Україні. Очікуваним результатом дослідження мають стати потенційні підходи, які допоможуть підвищити рівень взаємодії між громадянами та урядом. Ставиться завдання забезпечити огляд проблеми та ідентифікувати основні фактори, які сприяють або заважають взаємодії громадян з органами місцевого самоврядування в існуючих політико-економічних умовах з урахуванням триваючого процесу децентралізації. До поставлених завдань відноситься також ідентифікація перешкод та можливостей для проектних інтервенцій.

Аналіз зафіксує стан політичної та економічної ситуації на контрольованих урядом територіях Донбасу, щоб визначити існуючі домінуючі та другорядні типи політичної культури відносин між владними структурами та громадськістю. Це стосуватиметься двох частин: Перше, визначить базові характеристики суспільних та економічних настроїв населення, рівень громадського активізму, основні треки його організованих проявів, вузькі місця та спойлери. Друге, ситуація у середовищах місцевої влади в обох областях у зрізі підходів, методів та мотивів комунікацій з населенням, з громадянським суспільством.

Методологія передбачає комплексне використання наступних методів досліджень:

1. Теоретична робота над концептом, попередніми аналітичними напрацюваннями для визначення базових характеристик, історичних причин та тенденцій сьогоднішніх щодо предмету дослідження і висування робочих гіпотез.

2. Збір необхідної статистики в полі дослідження, огляд наявних публічних інструментів взаємодії органів влади та громадян та нормативної бази такої взаємодії.

3. Проведення напівструктурованих інтерв’ю в кожній з територіальних локацій з представниками визначених акторів.

4. Проведення фокус-груп з представниками вибраних середовищ.

5. Проведення кількісного опитування населення з прив’язкою до трьох територій – Краматорськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

6. Використання SWOT-аналізу при зборці напрацьованого матеріалу.

Попереду обговорення методології з експертами та командою DG East.

Розрахований на п'ять років проект «Демократичне врядування у Східній Україні» має сприяти зростанню суспільної впевненості та довіри між громадянами та органами влади на сході країни, що стане одним із інструментів досягнення ширшої мети USAID у сфері розвитку, а саме пом’якшення наслідків російської агресії проти України.