Рішення Ректорату ДонНУ від 21 лютого 2017 року з питання «Про співпрацю Донецького національного університету імені Василя Стуса з ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» в рамках програми «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці»»

22.02.2017

Заслухавши та обговоривши доповідь голови ІСДПА, генерального координатора проекту «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» В.П.Кіпеня, Ректорат відзначив значний обсяг виконаної роботи з реалізації проекту в умовах переміщення до Вінниці та адаптації в нових умовах функціонування.

Виконання проекту відбувалося в два етапи: перший етап (2015 р.) передбачав насамперед адаптацію та відновлення базових функціональних можливостей ДонНУ, на другому етапі (2016 р.) зроблено акцент на інноваційний розвиток (передусім потенціалу дистанційної освіти, що обумовлено специфікою орієнтації Університету на громади Поділля і   Донеччини).

Можна вважати, що мета проекту - забезпечити спочатку старт, потім продовження  відновлення та інноваційного розвитку Донецького національного університету у Вінниці через підтримку напрацьованих академічною спільнотою ДонНУ певних «точок зростання»,– в основному  досягнута. Університет вийшов із зони турбулентності з високими ризиками для власного нормального існування. Напрацьований певний запас міцності, усталилось позитивне реноме в регіоні, розширились зв’язки всередині країни та співпраця з закордонними вузами, повертаємось до питань забезпечення якості освіти, не такими песимістичними стали настрої серед більшості викладачів.

         Разом з тим, слід констатувати, що далеко не всі завдання вдалося вирішити з необхідним рівнем ефективності, реалізація амбіційних завдань, які стоять перед Університетом, вимагає подальшої продуктивної співпраці з недержавними організаціями, залучення позабюджетних коштів, активізації фандрайзингової роботи.

 

У зв’язку з цим, Ректорат університету ухвалює:

 

  1. Інформацію голови ГО «Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу» Кіпеня Володимира Порфировича щодо основних результатів дворічної співпраці взяти до відома.
  2. Визнати результати співпраці по реалізації проектів «Європейський розвиток ДонНУ у Вінниці» в 2015-2017 роках позитивними і корисними в посиленні матеріально-технічної бази Університету, розвитку дистанційної освіти і створенні комплексу дистанційного навчання, підтримці міжнародної співпраці, академічної мобільності викладачів і студентів, інноваційних форм навчальної роботи, студентського самоврядування, створенні інформаційного центру та студентського коворкінг-центру в ДонНУ.
  3. Врахувати досвід співробітництва в подальшому розвитку академічної мобільності.
  4. Розробити пропозиції щодо впровадження досвіду проекту у фандрайзинговій роботі.
  5. Внести пропозиції щодо вдосконалення дистанційних форм роботи в контексті вступної кампанії 2017 р.

Визначені відповідальні за реалізацію пунктів рішення проректори ДонНУ.

Ректор ДонНУ Р.Ф.Гринюк подякував Голові Інституту В.П.Кіпеню за роботу по підтримці і розвитку університету.