ПОТРЕБИ УЧАСНИКІВ АТО /ООС В ПЕРЕНАВЧАННІ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ

04.07.2020

4 липня Донецьким інститутом соціальних досліджень і політичного аналізу зроблено черговий крок у комплексному дослідженні Інституту освітніх потреб вразливих груп за проектом «Освітні потреби і неформальна освіта дорослих у Вінницькій територіальній громаді». В роботі фокус-групової дискусії взяли участь учасники і учасниці АТО /ООС з Вінниччини.

Запрошені гості становлять собою соціальну групу, яка має специфічні потреби, викликані їх складним стресовим життєвим досвідом «людей війни». Їхні переживання цього досвіду та їхні нові потреби в психологічній реабілітації, в підтримці бажання змін у власному цивільному житті та загострені почуття соціальної справедливості і відповідальності ставлять перед державою, суспільством і конкретними громадами серйозні виклики. На ці виклики ефективних рішень, як прояснила фокус-група, поки що немає. Адаптація після демобілізації ускладнена зокрема в плані ефективної реалізації особистих прав на різних рівнях, слабкою поінформованістю в існуючих програмах підтримки. Можливість отримання неформальної освіти для учасників війни може належним чином підвищити їхній рівень соціальної довіри, допомогти акліматизуватись в цивільному житті, і загалом зробити цю соціальну групу ще більш значимою в безпекових питаннях для країни.

Отримана від запрошених гостей інформація становитиме базу для загального аналізу ситуації в громаді та напрацювання практичних рекомендацій місцевій владі щодо дій по кращому забезпеченню освітніх прав дорослих через неформальну освіту.