ОСВІТНІ ПОТРЕБИ І НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ

05.09.2020

Завершений дослідницький проект ДІСДПА по вивченню освітніх потреб дорослого населення Вінницької міської громади і стану їх забезпечення через неформальну освіту. Проект виконувався в рамках договору про співпрацю з ГО «Центр Поділля-Соціум» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Аналітичний звіт «ОСВІТНІ ПОТРЕБИ І НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ», підготовлений Володимиром Кіпенем, представляє результати стану усвідомлення дорослим населенням Вінницької міської територіальної громади та окремими соціальними групами освітніх потреб в неформальній освіті. Описано рівень розвитку простору неформальної освіти дорослих в громаді та шляхи вдосконалення. Аналіз здійснювався на основі даних соціологічного опитування, експертних індивідуальних інтерв’ю, фокус-групових обговорень та розгляду нормативних документів європейського, країнного та місцевого рівня.

Підготовлені висновки та практичні рекомендації по вдосконаленню політики міської влади щодо системного розвитку освіти дорослих та задіяння в повній мірі даного ресурсу для перспективного розвитку громади. Попереду ще публічні обговорення та адвокаційна кампанія зі створення у місті потужної платформи освіти дорослих.

З Резюме і Висновками та рекомендаціями можна ознайомитись на сайті Інституту в розділі Публікації  www.isdpa.org.ua/publications.