Неформальна освіта дорослих на Вінниччині: як розвивати?

27.06.2020

27 червня  між Донецьким інститутом соціальних досліджень і політичного аналізу та «Центром Поділля-Соціум» здійснено обмін договорами по реалізації дослідницького проекту щодо освітніх потреб і неформальної освіти дорослих у Вінницькій об’єднаній територіальній громаді. Проект підтриманий німецькою DVV International.

Договір про співпрацю, підписаний головами організацій Володимиром Кіпенем і Сергієм Проценко, передбачає визначення наявних освітніх потреб дорослого працездатного населення (з 20 до 65 років) в отриманні додаткових компетенцій і нових сучасних знань. Врахування ставлення органів місцевого самоврядування, потенційних роботодавців до суттєвого розширення Неформальної Освіти Дорослих у Вінниці становить собою вагомий фактор для покращення людського капіталу громади і допомоги у подоланні безробіття та бідності серед вразливих верств населення.

Термін «неформальна освіта» доречно розуміти в широкому значенні: як будь-які короткострокові і середньострокові освітні програми некомерційних і комерційних організацій, що пропонуються на ринку освітніх послуг у Вінниці.

Нині система формальної освіти втрачає здатність оперативно реагувати на соціально-культурні та технологічні зміни в суспільстві. Зростають потреби багатьох дорослих людей у поповненні чи оновленні знань, проте можливості їхнього повноцінного задоволення відсутні.

Робота з безпосередньо зацікавленими сторонами – представниками влади, бізнесу, активістами громади, представниками різних вразливих груп дозволить підготувати рекомендації, виокремити підходи, які допоможуть краще забезпечити освітні потреби дорослих і покращити життя і багатьох людей, і громади загалом.