Оголошення проведення тендерів (конкурсів) на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг для реалізації проекту ГО Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці»

29.05.2015

Тендер (конкурс) проводиться за наявності трьох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення тендера (конкурсу). Засідання Комітету з проведення тендеру відбудеться 16 червня 2015 р за адресою вул. 600-ліття 21, м. Вінниця.

Документація для участі в тендері (конкурсі) подається за адресою: Кіпеню В.П., ДонНУ, вул. 600-ліття 21, м. Вінниця 21021 та disrpa@gmail.com , info@isdpa.org.ua .

Кінцевий термін подачі заявок 13 червня 2015 р.

Вимоги до претендентів тендера (конкурсу)

До участі в тендері (конкурсі) допускаються юридичні та фізичні особи, які відповідають вимогам та подали на розгляд Комітету повний пакет документів.

Для участі в тендері (конкурсі) заявник повинен мати:

 • право здійснювати діяльність з постачання товарів (послуг) та такий вид діяльності передбачений установчими документами;
 • досвід роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній сфері діяльності.

Для участі в тендері (конкурсі) претендент подає наступні документи:

 • заяву про участь у тендері (конкурсі) із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у тендері (конкурсі), реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), юридичного статусу організації, складу керівництва (прізвище, посада;
 • обґрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення реалізації Проекту;
 • копії документів, що підтверджують статус суб’єкта підприємницької діяльності (Статут чи Положення про представництво або філію);
 • витяг з наказу (протоколу) про повноваження керівника на підписання договорів;
 • оригінал дилерського сертифікату або його нотаріально завірену фотокопію (оригінали доручень від підприємства-виробника на право представляти його інтереси на відкритих торгах), а також завірені копії дилерського (дистриб’юторського, агентського, тощо) договору;
 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • свідоцтво платника ПДВ;
 • дозволи (патенти, тощо) на здійснення певного виду діяльності, якщо такий дозвіл необхідний, згідно чинного законодавства;
 • довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або реєстраційна картка органу статистики;
 • копію наказу (рішення загальних зборів учасників підприємства) про призначення (обрання) керівника на дану посаду;
 • документи, що засвідчують дані про фінансовий стан учасника (у разі необхідності);
 • митні документи, що засвідчують та підтверджують факт перетинання імпортованим товаром Держаного кордону України (у разі необхідності).

Конкурсні пропозиції складаються згідно зразка і підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу. При наданні заявником кількох пропозицій, вони оформляються таблицею, як додаток до конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції повинні містити інформацію про:

 • комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні реквізити зв’язку;
 • інформацію про характер та технічні і якісні характеристики продукції, що пропонуються, у тому числі прайс-листи заводів-виробників, сертифікати якості, відповідні технічні специфікації;
 • розрахунок договірної ціни з ПДВ (для виробників - нерезидентів України - ціни без ПДВ);
 • умови постачання та оплати;
 • умови поставки;
 • термін поставки;
 • повну назву заводу-виробника;
 • рік випуску продукції;
 • гарантійний термін експлуатації (при необхідності);
 • термін дії конкурсної пропозиції;
 • інші умови, зазначені в запрошенні до участі в тендері. 

До пропозиції додаються сертифікати якості.

При невідповідності конкурсної пропозиції основним умовам проведення торгів така пропозиція не розглядається на засіданні Комітету.

Документи подаються в електронному форматі на поштові адреси disrpa@gmail.com  і info@isdpa.org.ua   та одночасно надсилаються в паперовому варіанті на адресу Комітету з проведення тендеру, де проходить їх реєстрація за датою їх надходження.

Після закінчення терміну подання документів Комітет:

 • перевіряє повноту та достовірність поданих претендентами відомостей;
 • визначає учасників тендеру (конкурсу);
 • проводить порівняльний аналіз тендерних (конкурсних) пропозицій;
 • складає порівняльний акт тендерних (конкурсних) пропозицій;
 • у разі потреби Комітет може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

У разі потреби Комітет може надіслати запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви про участь у тендері (конкурсі) не розглядаються.

Комітет з проведення тендеру протягом 5 календарних днів з моменту прийняття рішення про переможця тендеру (конкурсу) направляє учасникам тендеру (конкурсу) Протокол про результати проведення тендера (конкурсу) та розміщує дані на сайті Інституту (http://www.isdpa.org.ua/ ).

Якщо з моменту визначення переможця торгів до моменту укладання договору на закупівлю з’являться офіційні дані, які можуть поставити під сумнів достовірність відомостей, наведених в пропозиції постачальника-переможця відкритих торгів, Комітет з проведення тендеру має право запросити від останнього додаткові матеріали, які б підтверджували достовірність наведених в його пропозиції відомостей та мали б юридичну силу. При відсутності таких матеріалів Комітет з проведення тендеру має право переглянути попереднє рішення щодо визначення переможця торгів.

Перелік товарів та послуг, виставлених на тендер дивитись в Закупівлі 1-4 та Додатках до них.

Контактні телефони для довідок з питань участі у тендері:
0502792575 Теміров Ю., 0503664447 Арчаков Я.
28 травня 2015 р.